Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (BPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước
 • Tên quốc tế
  Binh Phuoc Water Supply and Sewerage Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BPWACO
 • Trụ sở chính
  Số 216, Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại
  0651 388 7548
 • Fax
  0651 388 7548
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Văn Phong
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Huỳnh Tấn Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Tiến Thành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Nhân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Văn Lâm
  Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Loan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Loan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ