Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn
 • Tên quốc tế
  Vicem Packaging Bimson Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Vicem BPC
 • Trụ sở chính
  Phường Lam sơn, Thị xã Bỉm sơn, Tỉnh Thanh hóa
 • Điện thoại
  0373825632 - 0373767474
 • Fax
  0373825633
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Doãn Nam Khánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Viết Dụng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Duy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Kiệm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Trọng Tân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Chương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Viết Dụng
  Kế toán trưởng
 • Mai Xuân Hiền
  Giám đốc Hệ thống TT

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ