Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh
 • Tên quốc tế
  Binh Minh Plastics Joint-stock Company
 • Viết tắt
  BMPLASCO
 • Trụ sở chính
  240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  8.9690973
 • Fax
  8.9606814
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Sakchai Patiparnpreechavud
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Ngân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Wisit Rechaipichitgool
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Khắc Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Thuận
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lưu Thùy Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Praween Wirotpan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Ngân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Quan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Wisit Rechaipichitgool
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồng Lê Việt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Kim Yến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ