Công ty cổ phần 715 (BMN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần 715
 • Tên quốc tế
  715. Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty 715
 • Trụ sở chính
  Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại
  (84-70) 3816353
 • Fax
  (84-70) 3815273
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Nghiêm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hậu Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bé
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thùy Ái Liên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đồng Xuân Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hậu Ninh
  Tổng Giám đốc
 • Hà Hữu Thông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thanh Bình
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ