Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BMJ: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
 • Tên quốc tế
  Becamex Mineral Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BECAMEX BMC
 • Trụ sở chính
  112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giao, Tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0650 3688 125
 • Fax
  0650 3688 125
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Đức Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Tuyên
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Sương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thành Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Cưỡng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thúy Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Hùng Lam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lý Thị Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thành Tài
  Tổng Giám đốc
 • Lâm Văn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thành Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Thạch
  Kế toán trưởng
 • Võ Thành Tài
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ