Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
 • Tên quốc tế
  BaoMinh Insurance Corporation
 • Viết tắt
  BAOMINH
 • Trụ sở chính
  26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3829 4180
 • Fax
  028 3829 4185
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bảo hiểm
 • Ngành
  Bảo hiểm tài sản & thương vong
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Song Lai
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Minh Khuê
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ivan Tam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Thu Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Như Lợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Minh Khuê
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Thị Phương Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Yan Chun Hung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nicolas de Nazelle
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hùng Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Thành
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Xuân Dung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Minh Tuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phú Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Năng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phú Thủy
  Kế toán trưởng
 • Trần Đức Hiệp
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ