Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (BMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận
 • Tên quốc tế
  Binh Thuan Environmental Urban Service Joint stock company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận
 • Trụ sở chính
  Số 578 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, Phan Thiết, Bình Thuận
 • Điện thoại
  0623 819 572
 • Fax
  0623 819 572
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Mạnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trà Thị Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Hữu Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thanh Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Giác
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Kim Phượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Thanh Sương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Hữu Việt
  Tổng Giám đốc
 • Trà Thị Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thanh Thủy
  Kế toán trưởng
 • Trần Mạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ