Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định
 • Tên quốc tế
  Binh Dinh Minerals Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Bimico
 • Trụ sở chính
  11 Hà Huy Tập, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  056-3822073-3820081
 • Fax
  056-3822497
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Anh Vũ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Ngọc Bích
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trung Hậu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thái Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Cảnh Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thọ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hải Vi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồ Tường Vy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Anh Vũ
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thanh Thao
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Cảnh Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Ngọc Bích
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ