Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (BLT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
 • Tên quốc tế
  Binh Dinh Food Joint stock company
 • Viết tắt
  BIDIFOOD
 • Trụ sở chính
  Số 557-559 đường Trần Hưng Đạo, Tp. QUy Nhơn, Bình Định
 • Điện thoại
  056 3822 456
 • Fax
  056 3822 242
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hà Thanh Đính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hoàng Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phan Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Thị Mỹ Hòa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Vương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Nam
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Văn Chót
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phan Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Hoàng Yến
  Kế toán trưởng
 • Phạm Văn Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ