Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh
 • Tên quốc tế
  Lien Ninh Transport and Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BLN
 • Trụ sở chính
  Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
 • Điện thoại
  (84.43) 686 6506
 • Fax
  (84.43) 686 6507
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Thái Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Anh Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Minh Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Xuân Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Chi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngoan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Yên
  Tổng Giám đốc
 • Chu Danh Lợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Minh Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ