Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long
 • Tên quốc tế
  BAO LONG INSURANCE CORPORATION
 • Viết tắt
  Bảo Hiểm Bảo Long
 • Trụ sở chính
  159 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (08) 38 239 219
 • Fax
  (08) 38 228 967
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bảo hiểm
 • Ngành
  Bảo hiểm tài sản & thương vong
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thành Long
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Thông
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Tấn Hoàng Văn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Châm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Quốc Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Hồi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thế Tuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tường Vy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thanh Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Hoàng Duy Trinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Quốc Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Dương Quang Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Quang Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Hoàng Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Minh Châm
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Quỳnh Nga
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ