Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
 • Tên quốc tế
  Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
 • Trụ sở chính
  Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại
  062 3870 935
 • Fax
  062 3871 935
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Hổ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thành Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Phú Nông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Đình Hoàng Đức
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Nguyễn Khánh Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Phú Nông
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Vũ Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Thị Kim Phượng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Hoàng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ