Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Bank for Investment and development of Vietnam
 • Viết tắt
  BIDV
 • Trụ sở chính
  Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
 • Điện thoại
  024 22 20 55 44
 • Fax
  024 22 20 03 99
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
 • Ngành
  Ngân hàng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Đức Tú
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Chinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Việt Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Tiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Bích Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Cao Cự Trí
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Đức Tú
  Tổng Giám đốc
 • Trần Xuân Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Lâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Kim Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Hùng Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thiên Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Trung Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  Giám đốc Tài chính
 • Tạ Thị Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Quách Hùng Hiệp
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ