Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Tên quốc tế
  BIDV Insurance Corporation
 • Viết tắt
  BIC
 • Trụ sở chính
  Tầng 16, Tháp A, Tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 22 20 02 82
 • Fax
  024 22 20 02 81
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bảo hiểm
 • Ngành
  Bảo hiểm đa ngành
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ramaswamy Athappan
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Hải Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Vân Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Hồng Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Gobinath Athappan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hoài An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lại Ngân Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Zanuil Abidin Rasheed
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Công
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Osith Ramanathan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoài An
  Tổng Giám đốc
 • Trần Trung Tính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Quốc Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Thị Thu Huyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Minh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Mai
  Kế toán trưởng
 • Vũ Minh Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ