Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (BHV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến
 • Tên quốc tế
  Viglacera Ba Hien Joint stock company
 • Viết tắt
  BSCO
 • Trụ sở chính
  Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại
  +84-(0)211-3.88.85.00
 • Fax
  +84-(0)211-3.88.85.06
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quý Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Xuân Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hải Thuật
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tưởng Quốc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Cẩm Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Ngọc Quỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tưởng Quốc Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thế Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Kim Dung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ