Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
 • Tên quốc tế
  Bach Dang TMC Construction Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BACH DANG TMC., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 99 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 628.645.83
 • Fax
  024 628.659.87
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Thường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Văn Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Đức Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đình Huỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Nụ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thường
  Tổng Giám đốc
 • Lê Đắc Hậu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Thủy
  Kế toán trưởng
 • Tạ Văn Tú
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ