Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai (BHS: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  TTC Bien Hoa - Dong Nai Sugar One Member Limited Company
 • Viết tắt
  TTC Bien Hoa - Dong Nai Co.,LTD
 • Trụ sở chính
  Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  (061) 3 836 199
 • Fax
  (061) 3 836 213
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Hoa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quế Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Henry Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Tòng Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Hòa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thùy Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quế Trang
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Nguyễn Duy Khương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Khiêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Công Minh
  Giám đốc Tài chính
 • Ngô Thị Thanh Hằng
  Kế toán trưởng
 • Trần Quế Trang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ