Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Ha Noi - Hai Phong Beer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BHP
 • Trụ sở chính
  Số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)31-384.70.04; +84-(0)31-364.06.80
 • Fax
  +84-(0)31-384.51.57
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Duy Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Thu Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Đình Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Hữu Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tạ Thu Thủy
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Quốc Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hương Giang
  Kế toán trưởng
 • Khoa Phi Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ