Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài
 • Tên quốc tế
  Ha Noi Kim Bai Beer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Bia Kim Bài
 • Trụ sở chính
  Số 40, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  (024) 33873036
 • Fax
  (024) 33871006
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Trung Kiên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Ngọc Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Văn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thương Huyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Chỉnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thơm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Gia Tình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Thu Hoài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Khánh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Chỉnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Thương Huyền
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thơm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ