Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (BHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
 • Tên quốc tế
  Bien Hoa Concrete Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BICONCO
 • Trụ sở chính
  Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)61-383.61.95
 • Fax
  +84-(0)61-383.63.23
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Xe tải và phương tiện vận chuyển thương mại
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Xuân Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Duy Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Bích Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Đình Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Xuân Quyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hoàng Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tạ Quang Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Văn Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Mai Duy Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hoàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hoàng Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Nhật Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tuyến
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ