Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà
 • Tên quốc tế
  Bac Ha Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BHHC
 • Trụ sở chính
  Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại
  0214 629 4668
 • Fax
  0214 626 8606
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đồng Quốc Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Hải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Quỳnh Chi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Danh Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cảnh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thập
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Tất Thành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Hà Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thập
  Tổng Giám đốc
 • Lương Quốc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Hồng Diệu
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Thập
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ