Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (BGW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
 • Tên quốc tế
  Bac Giang Clean Water Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
 • Trụ sở chính
  Số 386, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại
  (84-204) 385 5757
 • Fax
  (84-204) 355 4717
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hướng Xuân Công
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc Duyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đăng Điều
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đăng Điều
  Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Duyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  Kế toán trưởng
 • Trần Đức Thanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ