Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang
 • Tên quốc tế
  Bac Giang Exploitable Mineral Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BAC GIANG EXPLOITABLE.,JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Cầu sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại
  024 629.383.33
 • Fax
  024 628.23.901
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Hồng Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Quang Sáng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Liên Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Dương Quý
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Văn Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hồng Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyen John Chung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Kỳ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Mạnh Tuyến
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ