CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA (BEL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
 • Tên quốc tế
  VIETTRONICS BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  CTCP Điện tử Biên Hòa
 • Trụ sở chính
  52-54 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại
  (08) 3829 6017
 • Fax
  (08) 3829 6064
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị điện tử văn phòng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Dương Ngọc Duy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Chúng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hoàng Thân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phước Hiệp
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Văn Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Vi Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đình Khôi
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Vĩnh Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Phương Lan
  Kế toán trưởng
 • Trần Đình Khôi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ