Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang Books And School Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DANANGBOOK
 • Trụ sở chính
  Số 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-382.10.09
 • Fax
  +84-(0)511-383.49.18
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Cần
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Ngọc Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Huy Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trường Kỹ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Khương Tịnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Nguyên Văn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Cần
  Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Hảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Ngọc Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Mạnh
  Kế toán trưởng
 • Lê Mạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ