Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
 • Tên quốc tế
  BINHDINH Water Supply and Sewerage Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BIDIWASSCO
 • Trụ sở chính
  Số 146, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  (84-56) 3747.306
 • Fax
  (84-56) 3847.843
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Châu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mai Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Sáng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thế Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Giao
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Châu
  Tổng Giám đốc
 • Lê Tiến Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Cường
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ