Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
 • Tên quốc tế
  DongThap Building Materials & Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Dong Thap BMC
 • Trụ sở chính
  Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại
  0277 3858 959
 • Fax
  0277 3852 751
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Châu Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thúy Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Đinh Quốc Huy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thanh Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh An
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Phước
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thúy Hằng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Minh Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thái Văn Thum
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Trung
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hoàng Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ