Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định
 • Tên quốc tế
  Binh Đinh Book and Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BIDIBOOK
 • Trụ sở chính
  219 Nguyễn Lữ, P.Tô Mây, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  (056) 3522645 -3525602 - 3520127
 • Fax
  (056) 3522853
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Văn Lĩnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Đình Thuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Diệp Cẩm Nhung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hữu Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Phú Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nguyệt Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Công Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoàng Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đình Thuấn
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Hữu Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Diệp Cẩm Nhung
  Kế toán trưởng
 • Diệp Cẩm Nhung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ