Công ty Cổ phần Dược Becamex (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược Becamex
 • Tên quốc tế
  Becamex Pharmaceutical joint stock company
 • Viết tắt
  Becamex Pharma
 • Trụ sở chính
  NA6, KCN Mỹ Phước 2, phường Mỹ Đình, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  06503553326
 • Fax
  06503553327
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • An Mạnh Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cao Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quảng Văn Viết Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bích Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Giang Quốc Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Châu Thị Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Công Lý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thiện Thể
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Chí Cả
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Liên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Hồng Nhung
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ