Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
 • Tên quốc tế
  Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  BECAMEX IDC CORP
 • Trụ sở chính
  Số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0274 3822 655
 • Fax
  0274 3822 713
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phú Thịnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Danh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiền Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Vĩnh Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Quế Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Thuận
  Tổng Giám đốc
 • Giang Quốc Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàn Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thanh Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quảng Văn Viết Cương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Hồng Thạch
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Hoàng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ