Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn
 • Tên quốc tế
  VICEM But Son Packing Joint - Stock Company
 • Viết tắt
  BBS
 • Trụ sở chính
  Km2 đường Văn Cao – Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định
 • Điện thoại
  +84-(0)350-38.60.433
 • Fax
  +84-(0)350-38.40.395
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Cảnh
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đạt
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Huy Hồng
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Hưng
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Duy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đức Thiện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Đạt
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Huy Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Minh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Bùi Huy Hồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ