Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn
 • Tên quốc tế
  VICEM But Son Packing Joint - Stock Company
 • Viết tắt
  BBS
 • Trụ sở chính
  Km2, đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại
  02283 860 433
 • Fax
  02283 840 395
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Đức Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trung Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Huy Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Văn Dần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Đức Thiện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Dương Minh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Minh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Dương Minh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ