Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thống Nhất
 • Tên quốc tế
  Thong Nhat Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Thống Nhất., JSC
 • Trụ sở chính
  Đường số 2A, khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  061 392 4377
 • Fax
  061 392 4692
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thành Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Tịnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Danh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Sỹ Du
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Chương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Chí Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Hữu Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Trí
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Trí
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Trí
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ