Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
 • Tên quốc tế
  Bac A Commercial Joint Stock Bank
 • Viết tắt
  Bac A Bank
 • Trụ sở chính
  Số 117 đường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại
  02383 844 277
 • Fax
  02383 841 757
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
 • Ngành
  Ngân hàng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thị Thoảng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thái Hương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Phàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thái Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Công
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Thị Kim Thư
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Đình Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Hương
  Tổng Giám đốc
 • Chu Nguyên Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Vĩnh Lợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Hồng Nhật
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Hanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Trung Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ái Dân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Yến
  Kế toán trưởng
 • Chu Nguyên Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ