Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Thủy điện A Vương
 • Tên quốc tế
  A Vương Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  AVC
 • Trụ sở chính
  Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại
  2362211105
 • Fax
  2363643885
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Ngọc Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Huy Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Oánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thiện
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Công Tuyến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phước Lễ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Huy Bảo
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Xuân Thế
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Phúc
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Trâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ