Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (AUM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành
 • Tên quốc tế
  VINACAFE SON THANH JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  AUM
 • Trụ sở chính
  Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại
  057.3596119 – 057.3596678
 • Fax
  057.3596120
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Như Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Văn Kim Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Phúc Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thành Nhất
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Minh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Văn Kim Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Như Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Đặng Như Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ