Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần An Trường An
 • Tên quốc tế
  An Truong An Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ATG
 • Trụ sở chính
  347 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  84.0563812606
 • Fax
  84.0563824806
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Đình Xuân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Mai Xuân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Thị Thảo Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Ngọc Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đình Kính
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thanh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thanh Trúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Đình Xuân
  Tổng Giám đốc
 • Đào Minh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Cẩm Tú
  Kế toán trưởng
 • Trương Đình Xuân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ