Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần An Thịnh
 • Tên quốc tế
  An Thịnh Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần An Thịnh
 • Trụ sở chính
  Tổ 11C, Phường Đức Xuân, TP Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn
 • Điện thoại
  2093879779
 • Fax
  2813879779
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thị Thu Hiền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Danh Sinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Ban
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lô Văn Ngụy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Hằng Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Huy Vinh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đình Thắng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ