Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
 • Tên quốc tế
  An Pha Petroleum Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  AN PHA S.G PETROL J.S CO.
 • Trụ sở chính
  D1-14 KP Mỹ Giang 2, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 54136-338
 • Fax
  028 54136-340
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Gas
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Minh Loan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kentaro Jimba
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tomohiko Kawamoto
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hirohisa Ikeno
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Torizuka Hiroyuki
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Bửu Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Loan
  Tổng Giám đốc
 • Hirohisa Ikeno
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Bửu Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thanh Hòa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ