Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
 • Tên quốc tế
  SAO MAI GROUP CORPORATION
 • Viết tắt
  SAOMAI CONSCORP
 • Trụ sở chính
  326 Hùng Vương, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang
 • Điện thoại
  0296 3840 138
 • Fax
  0296 3840 139
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thanh Thuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Hồng Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Nguyệt Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Quế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Vĩnh Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Hảnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Tính
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Thuấn
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Nguyệt Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Xuân Quế
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Vĩnh Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Lâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Công Khánh
  Giám đốc Tài chính
 • Trương Công Khánh
  Kế toán trưởng
 • Trương Công Khánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ