Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT
 • Tên quốc tế
  WMT Sana Joint Venture Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SANA WMT Co.
 • Trụ sở chính
  Xóm Tiểu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  0433 867 040
 • Fax
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Sản phẩm gia dụng không lâu bền
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vương Tuấn Đạt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Thường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Xuân Ái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tuấn Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Hoàng Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đan Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Kim Nhạn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Chi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ