Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (ASA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA
 • Tên quốc tế
  ASA Consumer Product Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA
 • Trụ sở chính
  Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  024 3386 7040
 • Fax
  024 3386 7040
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Sản phẩm gia dụng không lâu bền
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Đình Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thúy Quỳnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tố Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Trung Kiên
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đình Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ