Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không
 • Tên quốc tế
  General Aviation Import Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  AIRIMEX., JSC
 • Trụ sở chính
  414 Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại
  043 8271939
 • Fax
  043 8271925
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Cung ứng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Khắc Hậu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Việt Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Trưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thu Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Phúc Lộc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Xuân Tam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Trưởng
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Ngọc Chủng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hồng Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Trung Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Quang Trung
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ