Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
 • Tên quốc tế
  Asia - Pacific Securities Joint Stock Company
 • Viết tắt
  APEC Securities.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 3, tòa Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại
  2435771968
 • Fax
  02435771966
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đỗ Lăng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Xuân Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Mai Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Việt Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Duy Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Trọng Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Đức Việt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoài Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trương Thị Ánh Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Quân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đỗ Lăng
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Khánh Đại
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thị Minh Thịnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ