Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ
 • Tên quốc tế
  Additives and Petroleum Products Joint Stock Company
 • Viết tắt
  APP
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  024 36.78.50.60
 • Fax
  024 36.78.49.78
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trường Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trung Dũng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hà Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Bình Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Bạch Liên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Quốc Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Trung Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Bình Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Việt Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trường Sơn
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Minh Khoa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Duy Kiên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ