Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
  • Tên quốc tế
    Asia - Pacific Investment Joint Stock Company
  • Viết tắt
    APEC Investment.,SJC
  • Trụ sở chính
    Tầng 3, tòa nhà Machinco Building, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
  • Điện thoại
    024 35.77.19.83
  • Fax
    024 35.77.19.85
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
    HNX Index
  • Lĩnh vực
    Dịch vụ tài chính
  • Ngành
    Tài chính chuyên biệt
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Nguyễn Đỗ Lăng
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Đào Ngọc Thanh
    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Hoàng Linh
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Hồng Quân
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Đặng Anh Tuấn
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • David Eric Roes
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Huỳnh Thị Mai Dung
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Lã Thị Quy
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Phạm Hoài Phương
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Vũ Thị Phương Anh
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Lưu Thái Đông
    Tổng Giám đốc
  • Vũ Cẩm La Hương
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Hoàng Linh
    Phó Tổng Giám đốc
  • Phạm Duy Hưng
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Thế Công
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Hoài Giang
    Kế toán trưởng
  • Lưu Thái Đông
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ