Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
 • Tên quốc tế
  An Phat Securities Company
 • Viết tắt
  APSI
 • Trụ sở chính
  Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, HN
 • Điện thoại
  024 39.41.02.77
 • Fax
  024 39.41.03.23
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồ Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thiên Hà
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thiên Hà
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Nghị
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thanh Nghị
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ