Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi
 • Tên quốc tế
  Quang Ngai Agricultural Products and Foodstuff Joint Stock Company
 • Viết tắt
  APFCO
 • Trụ sở chính
  48 Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
 • Điện thoại
  055 3822 536
 • Fax
  055 3822 060
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Văn Danh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Lam Sơn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Tươi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Như Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tôn Long Thành Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Văn Danh
  Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Văn Tươi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Tuấn Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đồng Văn Lập
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đức Thạch
  Kế toán trưởng
 • Võ Văn Danh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ