Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
 • Tên quốc tế
  An Phu Irradiation Joint Stock Company
 • Viết tắt
  API.Co.
 • Trụ sở chính
  119A/2, Tổ 4, KP 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)650-371.22.92
 • Fax
  +84-(0)650-371.22.93
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Thùy Dương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Ngọc Hậu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thái Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Lượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Bích Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Hoàng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tống Xuân Thi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tống Thị Xuân Thi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Yên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thùy Dương
  Tổng Giám đốc
 • Võ Thái Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Cảnh Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ