Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nam Việt
 • Tên quốc tế
  Nam Viet Corporation
 • Viết tắt
  Navico
 • Trụ sở chính
  19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 • Điện thoại
  +84-(0)76-834760-076393248
 • Fax
  +84-(0)76-83.40.90
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Doãn Tới
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Nhứt
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Lập Nghiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Cảnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Doãn Chí Thiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Doãn Chí Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Minh Phong
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Bảy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Tuyết Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Doãn Tới
  Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Kim Hương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Nhứt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Lập Nghiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Tiến Dũng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Duy Nhứt
  Đại diện công bố thông tin