Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (ANT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
 • Tên quốc tế
  An Giang Fruit-vegetable & Foodstuff JSC
 • Viết tắt
  ANTESCO
 • Trụ sở chính
  69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại
  076 3841196 - 3841460
 • Fax
  076 3843009
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thanh Thủy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Đặng Quí An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thiện Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Thúy Nhanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Vinh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Pháp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Luận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Thanh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thu Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Thiên Tâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ