Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
 • Tên quốc tế
  AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  AMECC JSC
 • Trụ sở chính
  Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • Điện thoại
  2253922786
 • Fax
  2253922783
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Kikugawa Tetsuya
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Ngọc Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Phong
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Fujiwara Norimasa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thọ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Độ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Khuyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ